IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Terroryzm – zagrożenia, prewencja, perspektywy
Lublin, 21 lutego 2020 r.


• wystąpienia ustne oraz prezentacje posterów
• publikacja prac w formie rozdziałów w monografii naukowej
• prestiżowe interdyscyplinarne wydarzenie naukowe
• dla naukowców, doktorantów, studentów i praktyków
• aktualna i ważna tematyka
• prace badawcze i przeglądowe
• wartościowe wykłady specjalne
• profesjonalna organizacja i obsługa wydarzenia

🎬 zobacz zapowiedź, kliknij play ⤵

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Terroryzm – zagrożenia, prewencja, perspektywy Lublin, 21 lutego 2020 r.

💠 Zapraszamy do udziału w Konferencji! 💠http://www.konferencja-terroryzm.pl/

Opublikowany przez Terroryzm – zagrożenia, prewencja, perspektywy Niedziela, 27 października 2019

Szanowni Państwo!

Celem wydarzenia jest wymiana wiedzy, doświadczeń, a przede wszystkim kompleksowa, naukowa dyskusja dotycząca problemu terroryzmu na wielu płaszczyznach. Refleksją objęte zostaną nie tylko współczesne formy terroryzmu, ale także jego aspekty historyczne oraz perspektywy na przyszłość. Jesteśmy zainteresowani zarówno teoretycznymi rozważaniami o samym zjawisku terroryzmu, jak i prezentacją praktycznych rozwiązań prewencyjnych, bądź mających na celu niwelowanie skutków ataków.

Zjawisko terroryzmu obejmuje większość dziedzin nauki. Związane jest to z jego wszechobecnym oddziaływaniem dotykającym wszystkich obywateli, a także wykorzystaniem narzędzi z zakresu psychologii, polityki, socjologii, biologii, chemii i technologii informacyjnej.

Charakterystyka terroryzmu jest bardzo złożona, co skłania do stworzenia interdyscyplinarnego forum wymiany wiedzy, dzięki czemu możliwe będzie wielowymiarowe omówienie zagadnienia terroryzmu w przeszłości, obecnie i możliwości jego dalszego rozwoju.

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje dotyczące tematyki wystąpień. Szczególnie zachęcamy do pochylenia się nad takimi zagadnieniami, jak:

• czy jest jeden terroryzm? Próba zdefiniowania zjawiska terroryzmu
• terroryzm na przestrzeni wieków – rys historyczny
• współczesny terroryzm islamski – największe wyzwanie XXI wieku?
• organizacje terrorystyczne
• rola mediów w „epoce terroryzmu”
• bioterroryzm (wykorzystanie broni biologicznej, najnowszych osiągnięć medycyny, biotechnologii i genetyki do działań terrorystycznych)
• terroryzm chemiczny (użycie broni chemicznej, możliwości przeciwdziałania gazom bojowym)
• cyberterroryzm (wykorzystanie zdobyczy technologii informacyjnej do celów terrorystycznych)
• skutki ataków terrorystycznych – społeczeństwo, polityka, gospodarka
• polityczne i prawne metody walki z terroryzmem – prewencja i niwelowanie skutków ataków
• społeczność międzynarodowa wobec ataków terrorystycznych

Serdecznie zapraszamy,
Komitet Organizacyjny


Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:


Prof. dr hab. Waldemar Zubrzycki – Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Tytuł wystąpienia: Systemowe podejście do przeciwdziałania terroryzmowi w Polsce

Dr hab. Aneta Michalska-Warias, prof. UMCS – Katedra Prawa Karnego i Kryminologii, Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Tytuł wystąpienia: Polskie prawo karne wobec zagrożeń terrorystycznych

Jeśli chcesz na bieżąco otrzymać powiadomienie dotyczące organizowanej Konferencji, zostaw proszę swojego maila w formularzu poniżej.
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Terroryzm – zagrożenia, prewencja, perspektywy. Abstrakty
Redakcja:
Ewelina Chodźko
Kamil Maciąg [link]

Patronat Honorowy

 
 


Patronat Medialny

 
 


Organizatorzy

 
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
 

Facebook