Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

prof dr hab. Ryszard Machnikowski
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Katedra Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Marek Pietraś
Wydział Politologii, Zakład Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Jakub Olchowski
Wydział Politologii, Zakład Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Artur Skorek
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Zakład Izraela i Lewantu, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński
dr Grzegorz Skrobotowicz
Katedra Prawa Wykonawczego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Facebook