Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. uczelni
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej
dr Grzegorz Gil
Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Grzegorz Skrobotowicz
Katedra Postępowania Karnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Izabela Anna Szkurłat
Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania, Akademia Pomorska w Słupsku
dr Łukasz Wojciechowski
Wydział Administracji i Nauk Społecznych WSEI w Lublinie, Polskie Towarzystwo Geopolityczne
Facebook