Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Bartosz Bolechów
Zakład Badań nad Konfliktami i Przemocą Polityczną, Instytut Politologii, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Jarosław Gryz
Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej
dr Cyprian Kozera
Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej
dr Paulina Piasecka
Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas
dr Marzena Piłat
Katedra Psychologii Społecznej i Rozwojowej, Instytut Psychologii, Uniwersytet Szczeciński
Facebook