Miejsce II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Terroryzm – zagrożenia, prewencja, perspektywy” zostanie podane bliżej terminu wydarzenia.
Facebook