Do udziału w Konferencji zapraszamy:

  • pracowników naukowych,
  • doktorantów,
  • studentów,
  • praktyków,
  • przedstawicieli firm.
Facebook