Czynni uczestnicy Konferencji mają możliwość prezentacji swoich prac w formie wystąpień ustnych. Wystąpienia mogą być przygotowane zarówno na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym. Wystąpienia konferencyjne nie powinny trwać dłużej niż 10 minut. Uczestnik może dołączyć do wystąpienia prezentację multimedialną.

Uczestnik może dołączyć do wystąpienia prezentację multimedialną. Prezentacja musi zostać przygotowana w języku polskim w programie PowerPoint, a następnie przesłana na adres mailowy kontakt@konferencja-terroryzm.pl w dokumencie o rozszerzeniu „*.pptx” (Microsoft Office 2007 lub nowszy) oraz „*.pdf” do dnia 19 lutego 2019 roku. Dzięki temu zostanie sprawdzona poprawność odczytu prezentacji. Dokument z prezentacją należy nazwać zgodnie ze wzorem „III Terroryzm, Nazwisko i Imię, pierwsze 3 słowa z tytułu wystąpienia”.

Prezentacje mogą mieć maksymalnie 3 autorów. Istnieje możliwość odstępstwa od ograniczenia maksymalnej liczby autorów, jednak po uprzednim zgłoszeniu faktu drogą mailową na adres kontakt@konferencja-terroryzm.pl i uzyskaniu jednoznacznej aprobaty ze strony Komitetu Organizacyjnego.

Jak przygotować poster naukowy?
Poster naukowy należy przygotować w języku polskim w formacie A1 w orientacji pionowej. Informacje na temat terminu sesji posterowej zostaną podane przed Konferencją. Wydrukowane postery należy przekazać organizatorom podczas rejestracji w dniu Konferencji.

Postery naukowe mogą mieć maksymalnie 3 autorów. Istnieje możliwość odstępstwa od ograniczenia maksymalnej liczby autorów, jednak po uprzednim zgłoszeniu i uzasadnieniu tego faktu drogą mailową na adres kontakt@konferencja-terroryzm.pl i uzyskaniu aprobaty ze strony Komitetu Organizacyjnego.

Facebook