Program III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Terroryzm – zagrożenia, prewencja, perspektywy” zostanie podany bliżej terminu wydarzenia

Zapraszamy do zapoznania się z programem poprzednich edycji:
II Konferencja Terroryzm
I Konferencja Terroryzm

Facebook